ACTIVITATS

A l’Esqueix oferim accions educatives dins el marc de sortides escolars d’un dia, activitats a les escoles, colònies, acompanyaments escolars, jocs al carrer, que permeten treballar diferents àmbits educatius com l’educació ambiental, educació per la ciutadania, la participació, recuperació de les tradicions i de la memòria històrica.

Creiem que les activitats de lleure poden ser un bon complement de les institucions educatives en la tasca d’educar infants, joves i adults. En aquest aspecte hem de treballar tant els continguts com les formes per aproximar-nos a l’educació integral.

Ens dirigim a escoles, AMPES, associacions de festes, esplais, centres cívics i entitats de barri, institucions, etc.